آموزشی

علمی-آموزشی

جملات زیبا در مورد ریاضی

جملات زیبا وآموزشی مرتبط باریاضی

زندگي زيباست، زيبايي زندگي به رياضيات است و زيبايي رياضيات به هندسه و زيبايي

هندسه به يك نقطه و زيبايي نقطه به هيچ. (انيشتن).

هيچ دانشي را نمي توان واقعي دانست مگر اينكه به صورت رياضي نوشته شود. (داوينچي)

رياضيات روح را صفا مي بخشد و ذهن را براي درك حقيقت آماده مي كند. (افلاطون)

مسئله حل کن های خوب برای حل هر مسئله شکلی رسم می کنند حتی اگر این شکل ذهنی باشد

ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است .گاهی فرود آمده به خدمت ستاره شناس و سایر علوم طبیعی در می آید ولی در همه حال شان مادر اش محفوظ است. (کارل فرد ریش گاوس )

برای گسترش اندیشه ی خود،بایدبیشترازآنچه یادمی گیریم،فکرکنیم.( دکـــارت)

چنین بنظر میرسد که ریاضیات حس جدیدی غیراز احساسات عادی برریاضیدانان می بخشد.(لرد کلویــن)

علم بدون دين،لنگ و دين بدون علم،كور است. (اينشتين)

هیچ شاخه ای از ریاضیات نیست که روزی در جهان واقعی به کار نرود. (نیکلای لباچفسکی)

هدف اصلی تمام تحقیقات جهان باید کشف نظم منطقی جهان باشد که خداوند در آن گذارده و آن را به زبان ریاضیات بر ما آشکار ساخته است(پوهانس کپلر )

قطره تنها به دور از قطره ها باخودآهنگ جدایی می زند
قطره هایی راکه باهم میروندآسمان رنگ خدایی می زند
این "من" و "تو" حاصل تفریق ماست پس "تو" هم با "من" بیا تا "ما" شویم
حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا، بیا دریا شویم...(قیصر امین پور)


+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390ساعت 9:38 قبل از ظهر  توسط زهرا حقیقی  |